وبلاگ

مفهوم چند اصطلاح

مفهوم چند اصطلاح

SMTP: در اینترنت از پروتکل (SMTP (Simple Mail Transfer Protocol برای ارسال ایمیل استفاده می شود. این پروتکل سال‌ها پیش که اینترنت شبکه ای بسیار کوچک‌تر و دوستانه تر از شبکه کنونی بوده طراحی شده است، به همین علت به لحاظ امنیتی دارای ضعف‌هایی‌ست. یکی از مهم‌ترین ضعف‌های این پروتکل این است که در آنRead more about مفهوم چند اصطلاح[…]